Advokatfirman Lindahl om värdet och effekten av Frihamnsdagarna

12 juni • 2024

För andra året i rad finns Advokatfirman Lindahl med som utställare på Frihamnsdagarna. Här berättar Johanna Lindqvist, advokat inom miljörätt och ansvarig för Lindahls medverkan, om byråns deltagande och vilka tips hon har till organisationer som medverkar för första gången.

Precis som 2023 kommer Lindahl att ha en monter för nätverkande och samtal med deltagare, arrangörer, övriga partners och medborgare. Utöver detta kommer Lindahl att arrangera ett seminarium som följer Frihamnsdagarnas röda tråd för året, som är hållbarhet och förändring.

– Vårt panelsamtal kommer att handla om hållbara samverkansformer mellan näringsliv och civilsamhälle, exempelvis hur projektutfall kan mätas och redovisas för att finansiera sociala hållbarhetsprojekt. Efter seminariet bjuder vi in till lunchmingel, självklart med hållbarhet i fokus, där vi får möjlighet att fortsätta diskussionen med både paneldeltagare och åhörare, berättar Johanna Lindqvist.

Varför medverkar Lindahl på Frihamnsdagarna i år igen?

– Som en del av Göteborgs näringsliv är det självklart för oss på Lindahl att delta och representera advokaters roll i såväl ett dynamiskt näringsliv som i ett demokratiskt rättsstatssamhälle. Dessutom är Frihamnsdagarna ett av årets bästa tillfällen att inspireras, samtala, bygga nya relationer och fördjupa befintliga samarbeten, säger Johanna Lindqvist.

Vilka målgrupper på Frihamnsdagarna är särskilt intressanta för er som advokatbyrå?

– Vi riktar oss givetvis främst till Västsveriges näringsliv, både offentliga och privata aktörer. Men, vi ser också Frihamnsdagarna som en möjlighet att på ett bredare plan stärka vårt varumärke i regionen genom att nå ut även till civilsamhället och allmänheten.

2023 deltog Lindahl med monter, seminarium och ett mingel, ganska likt upplägget i år. Vad fungerade bäst ifjol och vad tar ni med er in till 2024?

– Vårt seminarium och panelsamtal om vätgas blev väldigt lyckat och gav oss möjlighet att fördjupa samarbetet med flera av de företag och organisationer som deltog i panelen. Otroligt roligt och precis det vi hoppades på med vår medverkan, det vill säga att bygga relationer och knyta värdeskapande kontakter. Vi går in med samma förhoppning och ambition i år, med den enda skillnaden att vi kombinerar seminariet med ett lunchmingel på samma tema, i stället för att ha två separata arrangemang.

Har ni kunnat se några affärsmässiga effekter av Frihamnsdagarna?

– Rent konkret så har relationsbyggandet på plats lett till flera uppdrag och intressanta projekt för Lindahl. Vi ser också en tydlig effekt vad gäller vårt varumärke inom hållbarhetsområdet generellt och vätgasområdet specifikt. Ett av projekten som vi involverats i efter Frihamnsdagarna 2023 är faktiskt ett samarbete som vi hoppas kunna presentera konkret i samband med vårt seminarium på årets upplaga.

Lindahls seminarium äger rum på torsdag 29 augusti klockan 11 på Tältscenen Ebbe.

Johanna Lindqvists bästa tips till andra verksamheter som överväger att medverka:

  • Hitta ert syfte: Läs in er på Frihamnsdagarnas hemsida om syftet med arrangemanget och se hur det kan kopplas till era egna mål eller ambitioner.
  • Kroka arm med andra! Titta igenom vilka andra som redan är partners och arrangörer och se om det finns kontaktpunkter där och eventuella möjligheter att hålla gemensamma seminarium eller aktiviteter.