Allt fler aktörer ställer sig bakom Frihamnsdagarna

9 juni • 2021

Allt fler aktörer har fattat snabba beslut att stå upp för demokratin genom att ställa sig bakom Frihamnsdagarna och bli partners. Anmälan till programmet är fortfarande öppen, dock längst till 15 juni.

– Intresset är stort och finansiering är nästan i hamn tack vare partners och aktörer som ska hålla i seminarier på scenerna, säger David Björneloo, en av initiativtagarna till Frihamnsdagarna.

Hittills har Göteborgs Stad (nämnden för konsument- och medborgarservice), Svenskt Näringsliv, Göteborgs-Posten, Västtrafik, Riksbyggen, Serneke, Finsam Göteborg valt att bli partners och stötta demokratifestivalen Frihamnsdagarna som för första gången ska hållas i Göteborg 3-4 september i år.

– Alla politiska partier står bakom och är positiva. De får var sin talartid och kommer dessutom ingå i flera paneler. Såväl lokala som regionala och nationella beslutsfattare kommer att delta på scenerna.

På sikt som i Almedalen

Platsen blir Frihamnen på Bananpiren, en plats där Frihamnsdagarna ska kunna hållas under många år framöver. Olika scenarier har planerats baserat på restriktionerna.

På sikt ska Frihamnsdagarna bli ungefär som i Almedalen eller Järvaveckorna. Tanken är att stärka demokratin genom att ge samhällsengagerade möjlighet att mötas, samtala och samskapa, ge plats för ohörda röster och samarbeten som kan bidra till att lösa dagens samhällsproblem. Det ska vara gratis att besöka och öppet för allmänheten. Programmet ska bestå av seminarier, debatter, tal och workshopar. Men också en del kultur, mat, musik, dans och möjlighet att träffas.

Arbetet med programmet pågår nu för fullt. Många förslag på seminarier har kommit in. Offentliga aktörer, politiker och näringsliv och föreningsliv har bjudits in för att sätta upp seminarier och för att delta och stötta initiativet.

Göteborgarnas möjlighet till delaktighet ökar

Göteborgs stad, konsument- och medborgarservice, är en viktig partner och har deltagit i planeringen sedan en tid.

– Det ingår i vårt uppdrag att vi ska bidra till att göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ökar. Frihamnsdagarna blir en viktig plattform, säger Karim Zendegani, verksamhetschef demokrati, konsument- och medborgarservice, Göteborgs Stad.

Mötas över traditionella gränser

Svenskt Näringsliv är en annan partner till Frihamnsdagarna.

– Vi måste kunna mötas över traditionella gränser och föra viktiga frågor framåt. Därför engagerar vi på Svenskt Näringsliv oss i Frihamnsdagarna, säger Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Första året har Frihamnsdagarna tre teman: framtid, demokrati och hållbarhet. På en av scenerna erbjuds talartid till alla riksdagspartier samt de partier i Göteborgs kommunfullmäktige som saknar representation på nationell nivå. Beroende på vad restriktionerna tillåter i september kommer en yta med foodtrucks och musik att öppnas upp.

Ett krav är att stå bakom hörnstenarna kring demokrati, alla människors lika rätt och värde samt viljan att bidra till samtal. Besökare och publik ska ha möjlighet att ställa frågor eller delta i samtalet.

Fler röster från våra partners:

– Vi vill vara med på stadens mötesplats för att diskutera alla individers rätt till arbete och studier, säger Eva Magnusson, förbundschef Finsam, Göteborg.

– En hållbar omställning kan vi bara uppnå tillsammans. Vi ser fram emot många spännande möten och samtal under Frihamnsdagarna, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

– För oss är det självklart att vara del av en mötesplats för samhällsengagerade. Vi är ett bolag som vill bygga och utveckla hållbara stads- och boendemiljöer. Då är engagemanget i samhället en förutsättning för att lyckas och något som alltid varit en drivkraft för oss, säger Michael Berglin, VD på Serneke Group.

– Riksbyggen vill som långsiktig samhällsbyggare vara med och bygga det nya Göteborg kvarter för kvarter med fokus på hållbarhet. Under Frihamnsdagarna kommer vi att särskilt lyfta unga vuxnas svåra situation på arbetsmarknaden. Detta både genom samtal och genom att visa på konkreta satsningar som gör skillnad, till exempel Riksbyggens kommande kvarter i Lindholmshamnen, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad i Göteborg.

– Som Göteborgs största tidning och en nyhetsförmedlare i övriga regionen är vi angelägna om att belysa och beröra de viktiga frågorna i samhället och i debatten. Frihamnsdagarna känns därför som ett relevant forum där kvalitativ journalistik kan främja att förklara skeenden av betydelse för invånarna, säger Josefin Meyer, marknadschef på Göteborgs-Posten.