Anmälan öppen till FHD Round Table

2 maj • 2023

Är du ung och vill delta i rundabordssamtal med beslutsfattare? Är du folkvald och vill prata med ungdomar? Är du utställare eller arrangör och vill utöka ditt engagemang på Frihamnsdagarna? Nu är anmälan öppen till FHD Round Table.

Med stöd av Europeiska kommissionen och AB Framtiden har Frihamnsdagarna inlett Vad säger du!? som är en året-runt-satsning på demokrati och unga. Målet är stärka ungas möjligheter att göra sina röster hörda. En del av satsningen är att Frihamnsdagarna besöker gymnasieskolor och genomför workshops. En annan del är att ungdomar bjuds in till Frihamnsdagarna i Göteborg för att delta i rundabordssamtal tillsammans med samhällsaktörer och beslutsfattare.

FHD Round Table är en utökning av de rundabordssamtal som genomförts tidigare år. Samtalen genomförs dagtid torsdag 31 augusti och fredag 1 september. Tre högaktuella teman står på agendan:

– Hur kan vi motverka fake news och stärka demokratin? 
– Hur är unga människors möjligheter att påverka?
– Hur ska vi göra för att klara klimatutmaningen?

Till anmälningsformulär och mer information om FHD Round Table