Bli medlem

Huvudarrangör för evenemanget är Frihamnsdagarna ekonomisk förening. Det är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som drivs utan vinstsyfte. Föreningen är öppen för alla som är engagerade i och runt evenemanget.

Som medlem är du med och påverkar. Välkommen att skicka in din ansökan till info@frihamnsdagarna.se. Uppge namn, adress, mobiltelefon, e-post samt personnummer samt på vilket sätt du är engagerade i eller runt evenemanget.

Det är Frihamnsdagarnas styrelse som hanterar nya medlemsansökningar. 

Medlemsinsatsen är 250 kronor och det utgår ingen årsavgift utöver det.

Välkommen att bli medlem!