Bostadsbristen påverkar allt bredare grupper

4 september • 2021

Hemlösheten och bostadsbristen är stor även om det byggts mer bostäder de sista åren. De familjer med en eller två arbetarlöner har svårt att få lån. Värre är det för sjukskrivna och andra utsatta grupper. LO:s ekonom Peter Gerlach berättade om en rapport om bostadsbristen på en av scenerna.

Hyresgästföreningen, facket och politiken deltog i samtalet.

– Det skulle behöva byggas 60 000 bostäder varje år för att vända utvecklingen. Men det blir viktigt att alla har råd, säger Peter Gerlach.

Men det finns många fler åtgärder som skulle kunna införas.

– I Wien till exempel får de som har barn förtur i bostadskön. Och den med utsatt ekonomi får lättare tillgång till billigare lägenheter. Det är bara några exempel på vad kan göra, tipsar han. 

Victoria Tryggvadottir (S), oppositionskommunalråd i Göteborg, höll med om problemen och lyfte även problemen med hemlösa.

– Tusentals är utan hem. Vi jobbar med Bostad först, i Göteborg, som är en framgångsrik modell, men det räcker inte. Vi behöver modigare politiker. Det är billigt att vara rik. Dyrt vara fattig, säger hon och lyfter även Gårdstensmodellen.

– Det är en annan bra modell som gjort att Gårdsten inte längre tillhör de mest utsatta områdena. Gårdstensbostäder har arbetat med läxläsning och ungdomar själva tar ansvar. Vi ville sprida den till fler områden, men alliansen satte stopp. Hoppas kunna fortsätta med den modellen framöver. 

Förslag från besökare framfördes till politiker

Ett annat problem hon lyfte var ombildandet av hyresrätter till bostadsrätter. 

– Alliansen stoppar hyresrätter, de vill bygga småhus istället. Målkonflikten är absurd. Vi har skriande behov av lägenheter. Det finns mycket vi behöver göra. 

När publiken släpptes in frågade en ung student om det finns bra lösningar på hur unga och studenter får bostäder i andra länder.

– Social housing är vanligt i exempelvis Wien. Det handlar ofta inte bara om riktigt fattiga, utan det är ofta personer med inkomster under medel som får billigare och enklare bostäder. Att subventionera sparande är en annan lösning som används. Men det går ofta till dem som redan har ett sparande. Kritisk. Det finns tyvärr inga riktigt bra lösningar, sa Peter Gerlach.

En kvinna frågade varför det inte går att byta lägenhet i internkö mellan olika kommunala bostadsbolag?

– Jag tar med mig det inspelat, svarade Victoria Tryggvadottir.