Demokrati finns inte – vi gör den!

Utan samtal har vi ingen demokrati. Samtalet är en grundbult i demokratin. Genom att mötas, lyssna och argumentera praktiserar vi demokratin i vardagen.

Till Världskulturmuseet nya utställning Demokrati finns inte – vi gör den! har museet samlat in en liten gul plastanka. Varför då? Vad har egentligen en liten gul plastanka med demokrati att göra?

Välkommen till ett miniseminarium där intendent Helen Arfvidsson ställer sig frågan varför museer ska arbeta med demokratifrågor och vad de kan tillföra det demokratiska samtalet.

En botbar demenssjukdom

NPH är en botbar demenssjukdom som tyvärr är underdiagnostiserad. Läkare från Sahlgrenska kommer att beskriva sjukdomen och dess 80-procentiga förbättring efter operation. NPH-föreningen kommer kort att berätta om patient- och anhörigföreningens verksamhet.

Socialdemokraterna politiskt tal

Valåret 2022 finns alla partier som sitter i riksdagen och i Göteborgs kommunfullmäktige på plats under Frihamnsdagarna.

Partierna medverkar dels med egna tält så att du som besökare kan ställa frågor och samtala med politikerna men de är också på plats för att hålla tal. Socialdemokraternas tal ges av finansminister Mikael Damberg efter inledning av Jonas Attenius.

De politiska talen syn- och teckentolkas på plats. 

Studentfrågor i valet 2022

Den 11 september är det kommun-, region- och riksdagsval. En grupp vars politiska intressen ibland hamnar i skymundan är studenterna. Göteborgs förenade studentkårer (GFS) har gjort en sammanställning av vad partierna som är representerade i Göteborgs kommunfullmäktige tycker i olika frågor som är nära kopplade till stadens studenter. De frågor som GFS har valt att sammanställa är högre utbildning, kollektivtrafik, hälsa, ekonomi och bostäder. Under 40 minuter kommer vi att presentera rapporten och diskutera vad partierna tycker och tänker. Varmt välkomna!

 

Gör din röst hörd!

Delta i en workshop med människorättsaktivist Linnéa Claeson och Lusine Djanyan från Pussy Riot. Du som besökare får lyssna till ett samtal mellan Linnéa och Lusine och tillsammans med andra samtala om aktivism, om att göra sin röst hörd och åstadkomma förändring.

 

Programpunkten har ett begränsat antal platser och det är först till kvarn. Ingen föranmälan krävs. Varmt välkommen till ett viktigt och roligt samtal!

Klicka här för att lyssna på Lusine Djanyans omtalade sommarprat i Sveriges Radio.

Följ Linnéa Claeson på Instagram.

Varmt välkommen!

 

 

 

 

Hur mäter vi framtidens fordonsbränsle?

Allt fler skaffar elbil, men hur vet du att du betalar rätt summa för bränslet? I dag finns inga gemensamma riktlinjer för mätning i överföringen av el till fordon, men arbete med det pågår.

Möt myndigheten som ansvarar för mätning som reder ut begreppen för dig som konsument.

Göteborgsmodellen i bygget av Västlänken

Ska någon dö vid bygget av Västlänken?

LO-distriktet i Västsverige har tillsammans med medlemsförbunden Byggnads, Seko, Transport, Målarna och Elektrikerna och byggherren Trafikverket skapat en samverkansmodell för att minska risken för farlig arbetsmiljö och arbetslivskriminalitet vid bygget av tågtunneln Västlänken i och under Göteborg.

På seminariet presenteras modellen och varför den kan vara en framgångsfaktor även i andra stora projekt.

Företagande som hållbar livsstil

Samhället förändras och jobb samt yrkes normen förändras. I kombination med en allt mer flexibel arbetsmarknad som ställer krav på ett livslångt lärande.

Vi vill lyfta fram företagandet som en lösning på livs-pusslet. Men även sätta ljuset på områden som behöver utvecklas för att fler skall kunna bli företagare och därmed bidra till skapandet av fler jobb.

 

Klimatfrågan: En renässans för folkrörelserna?

Ett samtal mellan fyra folkrörelser med lång historia, som tillsammans tagit
sig an en ny utmaning – en som kräver att vi går samman. Kan klimatfrågan
innebära folkrörelsernas renässans? Och hur ser vi till att det offentliga Göteborg och civilsamhället blir resurser för varandra i klimatkampen?

Jubileumsparken – en plats för alla som drivs av ungt inflytande!

Hur kan man skapa en plats med ambitionen att inkludera alla som drivs av och med ungt inflytande?

På detta seminarium berättar Passalens verksamhetsledare och Jubileumsparkens parkvärdar om resan med att utveckla inkluderande aktiviteter i Jubileumsparken.

Vi kommer att berätta om hur vi har gått tillväga för att i praktiken försöka skapa en plats som är öppen och inkluderade för alla oavsett bakgrund, kön, funktionalitet, stadsområde, simkunskap, ekonomiska möjligheter etc. och om hur ”ungt inflytande” och generation Z kan vara nyckeln och lösningen till hela ekvationen.

Vi kommer även att berätta om hur samverkan mellan idéburen och offentlig sektor skapar nya möjligheter.

OM JUBILEUMSPARKEN

Jubileumsparken är Göteborgs Stads nya stadspark med program och aktiviteter kopplat till vatten. Sedan 2013 har Passalen i nära samarbete med Göteborgs Stad arbetat med att utveckla platsen. En plats med en spännande prototyp-baserad arkitektur där aktiviteter och program drivs av och med ungt inflytande. Jubileumsparken är en blå park med fokus på bad, bastu och segling som drivs utifrån en idé om att skapa en allmötesplats där tillgänglighet och delaktighet genomsyrar det dagliga arbetssättet.