Datum för Frihamnsdagarna 2022 och 2023 klara

17 november • 2021

I september genomfördes pilotversionen av Frihamnsdagarna i Göteborg. Efter utvärdering står det klart att 9 av 10 besökare vill återvända nästa år. Det gäller även partners och arrangörer av innehåll. Valåret 2022 genomförs Frihamnsdagarna 25–27 augusti.

– Vi upplever ett väldigt stort intresse för det vi försöker skapa. Det är många som vill lyfta samhällsfrågor och hitta nya lösningar och aktivt bidra till förändring och mer hållbarhet. Suget efter att träffas är stort och förhoppningsvis kan Frihamnsdagarna bli den där arenan som saknas i Västsverige, säger David Björneloo, projektledare för Frihamnsdagarna.

Almedalen, Järvaveckan, Folkemødet och South by Southwest var förebilder och inspirationskällor när Frihamnsdagarna i Göteborg skapades 2021. Nästa år utökas arrangemanget från två till tre dagar som fylls med seminarier, workshopar, möten och politiska tal – men även kultur, artistframträdanden och foodtrucks.

– Vi tror att samhället mår bra om fler blir delaktiga, om fler röster hörs och om vi kan skapa fler möten över traditionella gränser. Det är viktiga frågor och seriösa samtal men måste också vara roligt och engagera. Därför är det viktigt att också ge mat och kultur en framträdande plats på den här arenan, säger David Björneloo.

Frihamnsdagarnas mål är att stärka demokratin genom att fler blir delaktiga, i synnerhet unga människor. Innehållet skapas av de som vill delta. Första året deltog 400 talare som var allt från vanliga invånare till representanter från politiska partier, privata företag, föreningar, kommuner, myndigheter och samfund. Nästa år förväntar sig arrangörerna att intresset blir större. Därför utökas antalet scener och när också pandemirestriktionerna försvunnit öppnas också upp möjlighet för arrangörer och partners att delta som utställare med egna tält på Bananpiren.

– Vi vill att fler röster hörs och därför ska vi inte styra innehållet så mycket. Men vi vet redan att de stora samhällsfrågorna kommer få mycket utrymme. Trygghet, jobb, bostad, unga, klimat är några teman som kommer märkas i programmet nästa år, säger han.

Anmälan till programmet öppnar 1 februari 2022 men redan nu kan samhällsaktörer ansluta sig till Frihamnsdagarna som partner.

DET HÄR ÄR FRIHAMNSDAGARNA
Frihamnsdagarna arrangeras av Village Impact Fund – en samhällsnyttig ekonomisk förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. 

Frihamnsdagarna drivs utan vinstsyfte och möjliggörs tack vare stöd från partners och insatser från volontärer och föreningar.

Varje parti i riksdagen får hålla var sitt tal. Programmet, som genomförs på flera olika scener, består av seminarier, workshopar och debatter. Frihamnsdagarna upplevs live på plats eller online.

2022 görs en särskild satsning på att nå unga, i synnerhet förstagångsväljare. Datum för 2022 är planerat till 25 – 27 augusti.

2023 genomförs Göteborgs framskjuta 400-årsfirande. Frihamnsdagarna har utsetts till en jubileumssatsning och kommer därigenom att vara en del av firandet. Datum för 2023 är planerat till 31 augusti – 2 september.

Det är gratis att besöka Frihamnsdagarna.

Plats: Bananpiren, på Hisingen, mitt i centrala Göteborg.