En del av den globala demokratirörelsen

I en värld där 7 av 10 människor lever under auktoritärt styre och demokratins framtid står på spel, har demokratifestivaler blivit en ljusande stjärna på den globala arenan. Aldrig tidigare har världen varit så antidemokratisk på 35 år, och i denna kontext blir öppna mötesplatser för fria samtal viktigare än någonsin.

Framväxten av demokratifestivaler representerar en internationell trend, en motreaktion mot minskningen av demokratier i världen. Evenemang som det svenska Frihamnsdagarna är inte bara lokala händelser utan en del av en större strävan att stärka demokratin.

Inför 2024 har Frihamnsdagarna ansökt om medlemskap i Democracy Festivals Association, där redan svenska Almedalsveckan, norska Arendalsuka och danska Folkemødet är medlemmar, tillsammans med ett tiotal andra demokratifestivaler.

Democracy Festivals Association spelar en nyckelroll i att knyta samman dessa mötesplatser över nationsgränserna. Deras uppdrag att stödja befintliga demokratifestivaler, hjälpa nya länder att arrangera sina egna och fungera som ett internationellt nätverk är avgörande för att revitalisera demokratin.

Dessa mötesplatser är öppna för alla – från vanliga medborgare till aktivister, företag, politiker och forskare. Genom att erbjuda en plattform för konstruktiv politisk dialog över åsikter, åldrar, kön och hierarkier blir demokratifestivalerna verkliga inkarnationer av demokratins kärnvärden.

Frihamnsdagarna i Göteborg hämtade vid bildandet inspiration från metodstöd utarbetat av Democracy Festivals Association. Gemensamma nämnare inkluderar gratis inträde för allmänheten för att ge lika möjligheter att delta i demokratiska samtal samt en stark betoning på samhällsrelevanta frågor snarare än kommersiella intressen.

I ljuset av hotet mot demokratiska principer blir demokratifestivalerna plattformar där människor aktivt kan bekämpa antidemokratiska ideologier genom att främja deltagande och kritiskt tänkande. Frihamnsdagarna och liknande evenemang blir därmed inte bara händelser – de blir försvarslinjer för demokrati och samtal i en värld som behöver det mer än någonsin.

Källor:
”Bakslag för världens demokratier – men ljusglimtar finns”
Democracy Festivals Organisations

Länkar till andra demokratiska mötesplatser:
Almedalsveckan (Gotland, Sverige)
Arendalsuka (Norge)
Butent (Litauen)
Folkemødet (Bornholm, Danmark)
Järvaveckan (Stockholm, Sverige)
Lampa (Lettland)
Suomi Arena (Björneborg, Finland)
The Opinion Festival (Estland)