FAQ


För arrangörer

Hur anmäler vi oss till Frihamnsdagarna?

Anmälan till programmet sker via vår anmälningssida.

Hur kan vi bli en del av programmet på Frihamnsdagarna?

Det finns tre sätt: att sätta upp en programpunkt på någon av våra scener, att ingå partnerskap med Frihamnsdagarna och på så vis synas på plats och delta i samtal, eller att vara med som utställare.

Vad kostar det att vara arrangör?

Frihamnsdagarna är gratis att besöka. Samhällsaktörer får betala för att delta i programmet eller finnas på plats som utställare. Mindre aktörer kan ansöka om att vara med till reducerat pris. Läs mer på vår sida för anmälan.

Vad innebär det att sätta upp en programpunkt?

Programmet på Frihamnsdagarna består av politiska tal från riksdagspartierna samt partierna i Göteborgs kommunfullmäktige, musik och kultur samt ett antal scener som upplåts åt arrangörer. Där går det till exempel att sätta upp seminarier, panelsamtal eller debatter. Det är upp till arrangören att bestämma innehållet och formen. Det kommer också finnas särskilda platser i programmet för workshopar som involverar besökare.

Finns det några krav på arrangörer?

Ja, för att delta på Frihamnsdagarna ska ämnet eller ämnena som tas upp vara samhällsfrågor och inte ha ett kommersiellt syfte. Vidare måste alla arrangörer aktivt ta ställning till Frihamnsdagarnas hörnstenar samt erkänna alla människors lika rätt och värde. Hörnstenarna är: 1) att stärka demokratin; 2) att ge människor och de organisationer de representerar möjlighet att mötas och samtala över traditionella gränser; 3) bidra till att lösa samhällets utmaningar och skapa varaktiga förändringar; 4) öka alla dimensioner av hållbarhet.

Hur gör vi för att ansöka om partnerskap?

Kontakta Frihamnsdagarnas kansli, info@frihamnsdagarna.se.

Vem är arrangören bakom Frihamnsdagarna?

Frihamnsdagarna startades av en grupp göteborgare som tillsammans med en rad partners, bland annat Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, genomförde evenemanget 2021 för första gången. Huvudarrangör första året var föreningen Village Impact Fund. Från och med 2022 är Frihamnsdagarna Ekonomisk Förening arrangör tillsammans med Village Impact Fund. Båda föreningarna är samhällsnyttiga och icke-vinstdrivande föreningar som är partipolitiskt och religiöst obundna.


För besökare

Vad kostar det att besöka Frihamnsdagarna?

Frihamnsdagarna är gratis att besöka, både fysiskt på Bananpiren och digitalt via stream.

Får jag ta med egen mat och dryck?

Ja. Däremot är alkohol och rökning inte tillåtet på området.

Är området lämpligt för rörelsehindrade?

Ytan i sig är platt, av betong och utan trappor. Scenområdena har heller inga kanter som besökare behöver ta sig över.

Om du har specifika behov eller frågor, maila gärna info@frihamnsdagarna.se