FHD Round Table

Frihamnsdagarna arrangerar flera rundabordssamtal den 31 augusti och 1 september. Samtalen är ett sätt att låta ungdomar möta beslutsfattare och vuxna i samtal om samhällsfrågor. Alla platser är nu fulla och vi välkomnar de politiker, experter och ungdomar som kommer att delta!

Medverkande föreningar, företag och organisationer kan också arrangera egna rundabordssamtal på Frihamnsdagarna. Skriv i så fall till info@frihamnsdagarna.se.

Om Frihamnsdagarnas rundabordssamtal

  • Hälften av platserna runt borden är för ungdomar. Samtalen kräver inga särskilda förkunskap. Alla deltar utifrån sina egna förutsättningar.
  • Det är samtal och inte debatter. Ambitionen är att alla runt bordet ska få ungefär lika mycket talartid.
  • Varje samtal kretsar runt en specifik frågeställning. Det finns tre ämnen att välja mellan: klimatet, ungas möjligheter att påverka och fake news. Se mer nedan.
  • Samtalen förs utan publik (för att skapa en trygg och bra samtalsmiljö).
  • Rundabordssamtal som samtalsform är både roligt och avslappnat. Det ger goda möjligheter att få ny kunskap, att lyssna in andras perspektiv samt att skapa nya relationer. 
  • Samtalen dokumenteras inte.

De flesta av föreningen Frihamnsdagarnas rundabordssamtal i år genomförs inom ramen för satsningen Vad säger du!? som är en plattform för skolsamarbeten. Elever från medverkande gymnasieskolor i Vad säger du!? bjuds in att delta på FHD Round Table. Till samtalen bjuds också politiker, beslutsfattare, partners samt arrangörer och utställare in. Anmäl dig i formuläret längre ned på denna sida.

Tre olika frågeställningar

De tre frågeställningarna har formulerats av Frihamnsdagarna utifrån EU-kommissionens prioriteringar 2019-2024. Välj vilket samtal du helst vill delta i:

Hur kan vi motverka fake news och stärka demokratin?
Var stöter du på fake news? Hur ser det ut i sociala medier? Är det lätt att veta vad som är sant? Vad kan du göra åt det? Och vad tycker du att vi tillsammans borde göra? Vår demokrati kan inte tas för given, utan måste vårdas och tas om hand varje dag. En del är att stå motståndskraftiga mot desinformation.

Hur är unga människors möjligheter att påverka?
NextGenerationEU är en återhämtningsplan för att se till att EU tar sig starkare ur pandemin och den ekonomiska krisen. På Frihamnsdagarna undrar vi om ungas röster verkligen blir hörda när samhället ska bli starkare. Upplever du att unga människor i Sverige blir lyssnade på? Har de möjlighet att påverka? Vad skulle du vilja se för förändring? Hur är dina egna möjligheter att göra din röst hörd?

Hur ska vi göra för att klara klimatutmaningen?
Den gröna given är EU:s färdplan för klimat- och miljörelaterade utmaningar. Gör vi tillräckligt i Sverige? Vad är din uppfattning? Vad skulle du vilja att vi som samhälle gjorde annorlunda?

Så går anmälan till:

Fyll i formuläret nedan. Det går bra att välja flera alternativ. I samband med din anmälan meddelas om du fått en plats samt vilken dag och tid du ska delta. Antalet platser är begränsade och det kostar ingenting att delta. Anmälan innebär inte någon platsgaranti. Samtalen äger rum på Bananpiren i Göteborg under Frihamnsdagarna 2023.