Föreningar kan ansöka om wildcard 

5 maj • 2022

Frihamnsdagarna och Idrott- och föreningsförvaltningen vid Göteborgs Stad har ingått ett samarbete som öppnar upp nya möjligheter för föreningar och civilsamhällsorganisationer.

–  Vi välkomnar stadens ideella krafter att ta chansen att visa sina verksamheter på denna nya arena för demokrati, säger Tobias Gröndahl på IOFF.

Genom att välja alternativt ”wildcard” i formuläret finns möjligheten att delta på Frihamnsdagarna utan kostnad.

–  Vi vill att fler röster ska bli hörda vilket det här samarbetet med staden syftar till. Det kommer in anmälningar varje dag och programmet börjar ta form. Flera föreningar har redan fyllt i anmälan om att medverka, säger David Björneloo på Frihamnsdagarna.

För att få ett wildcard krävs en motivering. Totalt förfogar IOFF över 20 utställarplatser under de tre dagarna. Är intresset stort kan det bli så att vissa föreningar delar på en plats över de tre dagarna.

–  Det beror lite på vad man tänker sig vilja bidra med. Innehållet är viktigt för att göra Frihamnsdagarna till den arena för förändring vi vill att det ska vara, säger Tobias Gröndahl på IOFF.

Det är inte bara de föreningar som normalt samverkar med IOFF som kan ansöka om att få ett wildcard. Även  ideella medborgarinitiativ som bidrar till ett hållbart samhälle i stort är välkomna, t.ex. verksamheter inom miljö- och klimat, tillitsbyggande, mobilisering eller kultur som förändringskraft.

Frihamnsdagarna och Göteborgs Stad har sedan tidigare ett nära samarbete i form av ett IOP-avtal (idéburet och offentligt partnerskap) med demokrati- och medborgarservice.

Säkra en plats i programmet redan idag genom att göra en anmälan på: www.frihamnsdagarna.se/anmalan