Intervju med Daniel Levin

Ny styrelseordförande i Frihamnsdagarna ekonomisk förening.

Berätta om dig själv! 
Jag är sedan några år VD för Pustervik Kultur. Vår livescen är viktig för göteborgarna och kulturlivet i staden. Tidigare har jag varit programchef på Bokmässan och har i dessa båda uppdrag skaffat mig erfarenhet av att göra evenemang. Jag har också arbetat som journalist på bland annat SVT och varit biträdande kulturchef på Göteborgs-Posten. Det var nog kombinationen av kultur, evenemang och demokrati som gjorde att jag fick frågan av valberedning om att bli ordförande. 

Vad har du för bild av Frihamnsdagarna?
Frihamnsdagarna har på kort tid utvecklats till något väldigt spännande och den sorts demokratiska mötesplats som vi saknat i Göteborg. Dessutom är demokratifestivalen tillgänglig för alla genom att vara är gratis för allmänheten att besöka. Jag ser att Frihamnsdagarna har potential att bli riktigt stort och bra, en mötesplats som både Göteborg och Västra Sverige behöver. 

Du kommer få sällskap i styrelsen av ytterligare en tidigare kollega från Bokmässan, vem då?
Det här uppdraget blev lite extra roligt för mig nu när den nya styrelsen också inkluderar Maria Källsson. Bokmässan, där vi båda arbetat, är en av de största och viktigaste mötesplatserna i Sverige. Med hennes kompetens, erfarenhet och vårt samarbete hoppas jag vi kommer att kunna bidra i utvecklingen av Frihamnsdagarna.

Hur ser ditt uppdrag som styrelseordförande ut?
Frihamnsdagarna är en ambitiös satsning. Det kommer bli viktigt att utveckla evenemanget och verksamheten men också att den organisation som finns bakom med styrelse och kansli fortsätter utvecklas. Jag kommer in i andra verksamhetsåret för föreningen och man kommit en bra bit på väg redan. Jag har erfarenhet att av driva och utveckla mindre verksamheter. Jag har ett stort kontaktnät och vet mycket väl hur processerna från idé, till första möte med tjänsteleverantörer till genomfört evenemang ser ut och fungerar.

Jag vill vara med och säkerhetsställa att vi fortsätter vara den professionella hub vi är idag samtidigt som att verksamheten har möjlighet att utvecklas. Min målsättning är alltså att kunna hjälpa till att fortsätta etablera och utveckla Frihamnsdagarna till den självklara mötesplats som den behöver vara. Med fler aktörer och fler besökare. – Helt enkelt, make shit happen.

Du pratar om betydelsen av mötesplatsen, varför?
Jag tror att alla platser där människor kan mötas utanför sina egna sociala cirklar är bra för samhället och i förlängning för demokratin. Vi behöver få in varandras perspektiv. Det finns ett reellt värde i att människor som vanligtvis inte träffas gör det. Kan man dessutom göra det på en plats där centrala samhällsfrågor lyfts så kommer det både på kort och lång sikt utveckla civilsamhälle och demokratin. 

De bubblor eller kluster som finns i samhället och som sociala medier bidrar till ännu mer, blir sällan spräckta eller utmanade vilket bidrar till att individer endast får sina åsikter bekräftade. Det är bara att se på staden, hur segregerad den är och hur man lätt bara rör sig i sin egna krets. Människor behöver mötas och bubblorna behöver spräckas och därför är det härligt att få ta sig an ett uppdrag såsom ordförande i Frihamnsdagarnas styrelse som har som explicit syfte att utmana på detta sätt. 

Intervjun gjordes den 4 april 2023.

Läs mer om Frihamnsdagarna ekonomisk förening