Frihamnsdagarna värvar från Bokmässan

13 januari • 2022

Förra året lanserades Frihamnsdagarna som Sveriges nya arena för fria samtal. Frihamnsdagarna växlar nu upp genom en rad rekryteringar och formar ett kansli. Anmälan till årets Frihamnsdagar öppnar den 1 februari.

Projektledare för Frihamnsdagarna 2022 blir Martina Jeansson med erfarenhet från bland annat Bokmässan och Mediedagarna i Göteborg. För Frihamnsdagarna kommer hon att arbeta med bland annat utformningen av evenemangsområdet och programmet.

– Frihamnsdagarnas utgångspunkt är samskapande och är dessutom i en start-up-fas, det känns oerhört kul! Jag drivs av att föra samman människor, idéer och och låta dem mynna ut i kreativa koncept och mötesplatser. Frihamnsdagarna fyller ett viktigt behov, säger Martina Jeansson.

Frihamnsdagarna tillsätter även Elisabeth Valinder, tidigare enhetschef på Bris, som kommer att leda Frihamnsdagarnas arbete som inkluderar unga.

– Utöver att vara ett evenemang har Frihamnsdagarna en tydlig ambition att stärka demokratin och åstadkomma förändring även resten av året. Det ska vi göra genom att lyfta barn och ungas delaktighet och inflytande i samhällsfrågor. Nu inleder vi en kraftsamling för att nå ut till gymnasieskolor och förstagångsväljare, säger Elisabeth Valinder.

Ungas röster kommer även fortsättningsvis vara del av Frihamnsdagarna, i såväl planering som på scenerna och i samtalen under evenemanget.

Som kommunikatör kommer Viktoria Bäckmarker att arbeta. Viktoria kommer närmast från rollen som kommunikations- och marknadsansvarig på ett stort internationellt teknikföretag.

David Björneloo fortsätter sitt arbete som verksamhetsledare på kansliet.