Gör din röst hörd


Det viktigaste syftet med Frihamnsdagarna är att skapa, underlätta och främja samtal. För dig som besökare finns flera sätt att göra din röst hörd. Viktigast är alla som arrangerar programpunkter eller besöker evenemanget gör det med ambitionen att samtala. Lyssna på andra och göra sin röst hörd. De första åren har atmosfären varit fantastisk inne på området.

Speakers corner
På området finns en mindre scen där du som privatperson eller mindre förening kan göra din röst hörd.

Scenprogram
Det finns ett tiotal scener på området där det pågår seminarier, debatter, workshopar och samtal hela dagarna. Programmet på scenerna står alla de föreningar, företag och organisationer som anmält sig under våren för. Alla arrangörer är ombedda att avsätta tid mot slutet så att åhörare kan ställa frågor.

Utställare
Det kommer vara många på plats som är där för att prata med dig som besökare. Ta ett varv runt området, ät något gott och starta samtal!