Hållbart byggande

Bygg upp utan att bryta ner. Var med i diskussionen om att bygga med hänsyn till klimatet. Frihamnsdagarna 2023 har tema Destination Framtid och många samhällsbyggare är på plats.

TORSDAG 31 AUGUSTI

Tillsammans bygger vi ett hållbart Göteborg
Redan i dag går det att halvera betongens koldioxidutsläpp och i mycket som byggs i Göteborg används klimatförbättrad betong, men hur ska efterfrågan på denna betong öka?
kl 10.00-10.40, tältscen Greta

Medverkande: Bl. a. Maria Fuxborg, näringspolitisk chef Västsvenska Handelskammaren, Karin Gäbel, hållbarhetschef Thomas Concrete Group och Niklas Sparw, divisionschef väst/syd NCC Building Sweden.

Så uppnår vi klimatneutralt byggande

120 aktörer i Göteborg har anslutit sig till Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande, men hur ska målen nås? RISE, Skanska, White och Göteborgs Stad berättar om sitt arbete för klimatneutralt byggande.

Arrangör: Business Region Göteborg

Tid & plats: torsdag 31/8 kl 10.20-11.00, tältscen Ingrid

Medverkande: Bl. a. Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef Hållbara städer och samhällen RISE, Peter Fredriksson, utvecklingschef Skanska Sverige, Anna Graaf, hållbarhetschef White arkitekter och Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs Stad.

Cirkulär stadsbyggnad

Bygg- och fastighetsbranschen står för cirka 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Är det möjligt att bygga en cirkulär stad?

Arrangör: MARELD Landskapsarkitekter

Tid & plats: torsdag 31/8 kl 11.00-11.40, tältscen Greta

Medverkande: Bl. a. Nina Jacobsson Stålheim, utvecklingschef Framtiden utveckling AB, Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs Stad och Oskar Ivarsson, vd MARELD.

Lera – det bortglömda byggmaterialet!

Miljontals lera ska grävas upp för att bygga Västlänken. Kan denna blålera bli ett hållbart byggmaterial?

Arrangör: White Arkitekter

Tid & plats: fredag 1/9 kl 9.00-9.40, tältscen Greta

Medverkande: Bl. a. Angélica Karlsson, projektledare Göteborgs Stads stadsfastighetsförvaltning och Johan Jönsson, hållbarhetsspecialist White Arkitekter.

Både hållbart och lönsamt, är det möjligt?

Hur kan fastighetsinvesteringar ge ekonomisk nytta för staden och samtidigt bidra till hållbar utveckling i alla dimensioner och för alla inblandade?

Arrangör: Skanska

Tid & plats: Fredag 1/9 kl 14.00-14.40, tältscen Greta

Medverkande: bl.a. Christer Niland, chef Stora projekt, Exploateringsförvaltningen Göteborgs Stad, Matilda Moberg, Projektutvecklingschef, Skanska Fastigheter, Emmyly Bönfors (C) Kommunalråd Göteborgs Stad. Moderator är Niklas Grimslätt, Skanska.

En byggnad fri från brott mot mänskliga rättigheter – går det?

Det är stort fokus på att minska byggnaders klimatpåverkan, men om en byggnad ska vara hållbar på riktigt behöver vi lyfta blicken och titta längre bort i värdekedjorna. Framställning av vanliga byggmaterial som sten, stål och installationer medför risk för brott mot mänskliga rättigheter. Det han handla om tvångsarbete, barnarbete och hälsofarliga arbetsmiljöer. 

Arrangör: Hallå Hållbarhetsbyrå

Tid & plats: Fredag 1/9 kl 15.00-15.40, tältscen Greta

Medverkande: bl.a. Kristin Lundmark, Hallå Hållbarhetsbyrå, Mathieu Vervynckt, Head of Unit Value Chains, Swedwatch och Björn Möller, Inköpsansvarig, Framtiden Byggutveckling.