Inbjudan till ideella föreningar

9 mars • 2023

Frihamnsdagarna vill vara en mötesplats som präglas av mångfald, olika röster och perspektiv. I år finns därför möjlighet för ideella föreningar som omsätter maximalt 500 000 kr att delta på Frihamnsdagarna till 90 % rabatt. Antalet platser är begränsade. Fyll i anmälningsformuläret och använd kod Ideell23.

Tips till organisationer som vill medverka men saknar resurser och inte motsvarar kraven ovan:

1. Gå samman med en annan organisation och dela scentid eller utställarplats. 

2. Ställ upp med volontärer eller bidra till evenemanget på annat sätt! Kontakta Frihamnsdagarnas kansli, info@frihamnsdagarna.se, med er idé om hur ni vill samarbeta.

3. Hitta en kompis som kan bekosta er medverkan. Frihamnsdagarna har en modell där organisationer erbjuds möjlighet att köpa två platser varav ena platsen går till en mindre aktör. De kallas för kompis-arrangörer.