Internationell heldag om framtidens sjöfart 31/8

8 augusti • 2023

Sjöfartsbranschen står inför en stor omställning till netto-noll utsläpp – men fossila bränslen är fortfarande det billigare alternativet. Finns det en affärsmodell för hållbar sjöfart? Och vilken effekt har EU:s nya klimatlag för sjöfart?

För att diskutera dessa frågor anordnar Nederländernas ambassad i Sverige ett heldagsprogram om hållbar maritim transport den 31 augusti på Frihamnsdagarna i Göteborg. 

Hedersgästen för dagen är Stena AB:s VD Dan Sten Olsson som belyser utmaningarna och chanserna inom den gröna omställningen. Därefter blir det föredrag och diskussioner om det juridiska ramverket för sjöfarten som nu sätts inom EU och av FN:s sjöfartsorganisation IMO följd av en nätverkslunch. 

”Det är spännande frågor”, säger Nederländernas ambassadör Bengt van Loosdrecht som också kommer att vara på plats. ”I och med lagstiftningen skapas lika villkor för alla i sjöfartsbranschen. Samtidigt måste berörda parter, från hamnar och rederier till transportköpare och bränsleproducenter, hitta en ny affärsmodell där fossila drivmedel fasas ut. På eftermiddagen kommer vi därför att samla olika aktörer för att diskutera vilka investeringar som krävs och hur man på lång sikt hittar lönsamhet i det hela.”

Bengt van Loosdrecht.

Företrädare för den kungliga nederländska rederiföreningen och hamnen i Rotterdam är på plats och deltar i diskussionerna. Under det nederländska statsbesöket i oktober 2022 skrev Göteborgs och Rotterdams hamnar en överenskommelse om att upprätta en grön korridor – ett ramverk för samarbete kring ökad användning av hållbara bränslen.

Även Göteborgs 400-årsfirande berörs på förmiddagen. Historikern Håkan Strömberg från Göteborgs Stadsmuseum berättar om de maritima relationerna mellan Sverige och Nederländerna på 1600-talet

Hela programmet äger rum på tältscen Jan torsdag 31 augusti.

”Frihamnsdagarna får en mer internationell prägel i och med att Nederländernas ambassad i Sverige valt att lägga ett heldagsprogram om hållbar maritim transport hos oss. Att ställa om sjöfarten bort från fossilberoendet är en viktig framtidsfråga”, säger Frihamnsdagarnas projektledare Ali Tabrizi.

Kontaktperson
Hanna Peterson, senior handläggare politik och publiksdiplomati på Nederländernas ambassad, hanna.peterson@minbuza.nl, 072 – 150 54 59.