KalenderAUGUSTI

13/8 Utbildning volontärer kl 10.30 på Wartagården, Södra Sälöfjordsgatan 29. Anmäl dig här.

17/8 Utbildning volontärer kl 17.30 på Wartagården, Södra Sälöfjordsgatan 29. Anmäl dig här.

20/8 Utbildning volontärer kl 10.30 på Wartagården, Södra Sälöfjordsgatan 29. Anmäl dig här.


25/8 Frihamnsdagarna kl 12-18 (grindarna öppnar kl 11.30, scenprogrammet börjar kl 12)

26/8 Frihamnsdagarna kl 09-18 (grindarna öppnar kl 08.30, scenprogrammet börjar kl 09)

27/8 Frihamnsdagarna kl 11-18 (grindarna öppnar kl 10.30, scenprogrammet börjar kl 11)


OKTOBER

13/10 Frihamnsdagarnas nätverksträff