Kandidera till styrelse och advisory board

15 januari • 2024

Nu finns möjlighet att engagera sig i Frihamnsdagarna. Till styrelsen sökes två nya ledamöter och dessutom ska både ungt advisory board och erfaret advisory board tillsättas.


Styrelseuppdrag Frihamnsdagarna ekonomisk förening
Vi söker nu två nya styrelseledamöter som vill vara med och ta Frihamnsdagarna till nästa nivå. Uppdraget är ett ideellt.

Vi tror att de båda nya styrelseledamöterna har följande erfarenheter och kompetenser: Verksam inom privat näringsliv, nationellt perspektiv och nätverk, erfarenhet från tillväxtresor samt kompetens inom hållbarhet.

Läs mer:
Styrelseuppdrag två platser (PDF)

Valberedningens ordförande:
Caglar Önal, 070-822 11 79, caglar.onal@outlook.com


Ungt advisory board
Vårt unga advisory board har funnits sedan Frihamnsdagarnas startades. Syftet har varit att ge vägledning och råd till kansli och styrelse.

I år kommer gruppen ha två möten samt planera och genomföra en egen programpunkt på Frihamnsdagarna i augusti. Deltagarna i ungt advisory board får ersättning.

Läs mer:
Sök till ungt advisory board (PDF)

Sök idag eller ställ frågor till projektledare:
Victoria Tötterström, 076-028 37 80, victoria@frihamnsdagarna.se


Erfaret advisory board
Frihamnsdagarnas advisory board består av erfarna individer med olika kompetenser och bakgrunder. Uppdraget är ideellt och gruppen träffas två gånger om året.

Gruppen har bildats för att ge vägledning och råd till kansli och styrelse. Deltagarna fungerar som ambassadörer för Frihamnsdagarna.

Läs mer:
Ta plats i erfaret advisory board (PDF)

Anmäl intresse och ställ frågor:
Daniel Levin, ordförande styrelsen
070-161 68 70, daniel@pustervik.nu
David Björneloo, verksamhetsledare
0763-387 360, david@frihamnsdagarna.se
Ali Tabrizi, projektledare
070-310 33 04, ali@frihamnsdagarna.se