Krönika: Rösträtt vid 16 år?

21 juni • 2023

Michelle Haughton gjorde sin praktik på Frihamnsdagarna våren 2023. Nu arbetar hon i ungdomssatsning Vad säger du!? Hon ingår också i Frihamnsdagarnas redaktion. Texten nedan är en krönika och skribentens egna ord.


Det är viktigt att ge ungdomar en röst och på riktigt inkludera dem i våra demokratiska processer.

En fråga som varit uppe på tapeten i många omgångar är om rösträtt vid 16 år är en väg att gå? Varför är det så att vi idag ännu håller på att rösträtten ska infinna sig vid först 18 års ålder? Efter att jag under våren själv befunnit mig i gymnasieskolor med projektet “Vad säger du?!”, känner jag att frågan är mer aktuellt än någonsin. Hur ska vi engagera våra unga om deras röster inte räknas på riktigt? 

Genom att införa rösträtt från åldern 16 skulle vi uppmuntra politiskt engagemang och öka ungdomars delaktighet i samhället. Att ge ungdomar rösträtt tidigare skulle erkänna deras förmåga till självständigt tänkande och beslutsfattande. Om ungdomar är mogna nog att bli straffade för brott så är de tillräckligt redo för att forma åsikter och delta i samhällsdebatten. Vad vi behöver göra är att bjuda in till det.

Vad tycker du? Är du intresserad av att ge dig in i samtalet? Under Frihamnsdagarna kommer du att ha många möjligheter att lyssna på unga och deras perspektiv. Det kommer att gå att ställa frågor och få höra ungas tankar kring vilken riktning samhällsutveckling ska gå och hur vi ska ta oss an klimatutmaningen. Vill du själv göra din röst hörd finns Speakers corner där alla kan boka in sig.

Även om åldersgränsen för rösträtt idag är 18 så är det många röster som görs hörda på Frihamnsdagarna. Välkomna till Bananpiren 31 augusti – 2 september.

Nedan följer programpunkter där ungas röster görs hörda. Välkomna!

Torsdag 31 augusti kl 13:00-13:40
Samtal om matfattigdom utifrån barn och ungdomars perspektiv
Arrangör: Svenska kyrkan
Greta (tältscen)

Fredag 1 september kl 09:20–10:00
Vill du sluta #vuxengissa? – Unga anhöriga på dagordningen
Arrangör: Anhörigas riksförbund, Maskrosbarn & #vägraskuld (Studieförbundet Vuxenskolan)
Ebbe (tältscen)

Fredag 1 september kl 14:20–15:00
Ungdomar om framtiden
Arrangör: Framtidenkoncernen
Ebbe (tältscen)

Lördag 2 september kl 13:00–13:20
En framtid där
Arrangör: Ungdomsfullmäktige i Göteborg med stöd av Göteborg & Co
Framtid (paviljong)