Långsiktig målbild och värdegrund

Vision 2030 – därför finns vi
Tillsammans ökar vi takten i omställningen till ett hållbart samhälle. Alla röster ska bli hörda.

Mission – det här gör vi
Frihamnsdagarna är en nationell arena för fria samtal som är öppen för alla slags samhällsfrågor.

Hörnstenar – vår värdegrund och riktning
Demokrati. Vår utgångspunkt är alla människors lika värde.
Samtal. Människor och organisationer möts i samtal över gränser.
Förändring. Syftet med samtalen är att öka förändringstakten.
Hållbarhet. Mötesplatsen präglas av hållbarhet i alla dimensioner.

Metoder för evenemangets samhällsaktörer
Utbilda. Medverkande samhällsaktörer utbildar och informerar besökare.
Engagera. Dialog leder till nya perspektiv som inspirerar och motiverar till förändring.
Samskapa. Medverkande samhällsaktörer samarbetar över gränser och initierar nya satsningar.

Aktuella teman olika år sätter ljus på hållbarhet och omställning:
2021 Demokratin 100 år, 3-4 september
2022 Valår, 25-27 augusti
2023 Framtid, 31 augusti-2 september 
2024 Be the change, 29-31 augusti
2025 Tema ej beslutat, 28-30 augusti
2026 Valår, 1-3 september
2027-2030 Tema och datum ej beslutat

Identitet – så vill vi uppfattas
En folkfest präglad av mångfald och framtidstro.
En manifestation för yttrandefrihet, kunskap och idéer.
En plats för göteborgare, västsvenskar och hitresta att göra sina röster hörda.
Omställningen till ett hållbart samhälle behöver ske överallt.