Ny ordförande i Frihamnsdagarna

3 april • 2024

I samband med Frihamnsdagarnas årsmöte valdes Mats Bergh till ny styrelseordförande. Mats har tidigare varit vd för Johanneberg Science Park och har haft flera styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i Connect Väst.


Hur ser du på din nya roll som ordförande för Frihamnsdagarna?
En spännande och viktig utmaning. Jag ska bidra till att utveckla Frihamnsdagarna både till innehåll och struktur. Frihamnsdagarna har utvecklats mycket positivt under de tre första åren och nu gäller det att fortsätta det goda arbetet inför framtiden.

Vad är din bild av Frihamnsdagarna som mötesplats?
Ur ett nationellt perspektiv är det en mycket viktig arena för det demokratiska samtalet och kompletterar på ett bra vis andra motsvarande mötesplatser i landet. Den är lättillgänglig för alla som vill delta och samlar intressenter, såväl unga som gamla, från näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhället. Således en perfekt mix för demokrati ur ett brett perspektiv.

Vad har du för tankar om årets evenemang 29-31 augusti?
Med tanke på allt som händer i Sverige och vår omvärld är årets event sannolikt ett av de viktigaste på länge och jag ser fram emot att så många som möjligt kan, och vill, delta. Oavsett vilken fråga man brinner för är det förändringens vindar som blåser och vi behöver samlas för att dela våra erfarenheter och kunskaper för att tillsammans driva den hållbara samhällsutvecklingen framåt.

Se alla som är med i styrelsen