Om oss

Demokratin utmanas runt om i världen och i Sverige. Samtidigt står vi inför en klimatkris och stigande arbetslöshet som en följd av pandemin samt utanförskap och segregation. Gemensamt för dessa komplexa och reella samhällsutmaningar är att de inte kan lösas av enskilda aktörer. Sverige och världen behöver mer demokrati, ökad tillit mellan aktörer och fler samarbeten för att hitta lösningar på dagens och framtidens utmaningar. 

Vi som startat Frihamnsdagarna är Village Impact Fund, en samhällsnyttig ekonomisk förening som representerar civilsamhället. Vårt syfte är att samla företag och privatpersoner som vill stötta eller finansiera socialt hållbara projekt och satsningar som bidrar till varaktig förändring. Föreningen har funnits i ett år och Frihamnsdagarna är ett av våra första projekt. 

Målet är skapa ett årligen återkommande evenemang som på sikt ska få hela staden att bubbla av samtal och engagemang. Frihamnsdagarna är en mötesplats som kan bli Göteborgs svar på Almedalen och Järvaveckorna.

Idén om Frihamnsdagarna vilar på fyra hörnstenar. Alla som delar vår intention med dessa hörnstenare är välkomna att delta:

Demokrati. Frihamnsdagarnas ska stärka demokratin. Alla som ansluter sig måste erkänna alla människors lika värde. 

Samtal. Frihamnsdagarna ska ge människor och de organisationer de representerar möjlighet att mötas och samtala.

Förändring. Vi vill bidra till att lösa samhällets utmaningar och skapa varaktiga förändringar. Syftet med samtalen är att öka förändringstakten.

Hållbarhet. Alla dimensioner av hållbarhet genomsyrar evenemanget. Hela staden ska känna sig delaktiga och inbjudna, i synnerhet ungdomar.

Ali Tabrizi och David Björneloo vid hållplatsen Frihamnen.
Ali Tabrizi och David Björneloo, initiativtagare till Frihamnsdagarna.

Därför engagerade vi oss i Frihamnsdagarna

Pernilla Warberg, som till vardags är moderator och programledare, ska vara handledare åt en grupp ungdomar som ska få i uppdrag att vara moderatorer och scenvärdar.

Varför har du engagerat dig?
– Många ungdomar drivs genuint av att vilja förändra, inte bara sitt eget liv utan även samhället i stort. Hållbarhet som är ett av Frihamnsdagarnas teman är ett sådant område som många unga engagerar sig i. För att lyfta dagens unga vill jag hjälpa till att coacha dem till att leda scensamtal. Jag hoppas att många ungdomar vill ta sin chans att göra sin röst hörd, säger Pernilla Warberg.

Varför tycker du att Frihamnsdagarna behövs?
– Jag tror att Frihamnsdagarna landar i precis rätt tid då människor längtar efter att åter mötas. Att där kunna dela erfarenheter och idéer i ett organiserat arrangemang med möjlighet att påverka samhällets utveckling för framtiden är lockande, säger hon.

Roberto Fortez da Cruz, som är juristkonsult och superengagerad i fotboll som klubb- och sportchef för IF Warta, har gått med i Frihamnsdagarnas genomförandegrupp och ser till att allt fungerar på plats, såväl el och säkerhet som arbetet med volontärer.

Varför har du engagerat dig?
– När idén om en demokratisk arena för fria samtal dök upp så hoppade jag på direkt. En plats och ett koncept likt detta har saknats i Göteborg. Jag vill vara med och bidra.

Varför tycker du att Frihamnsdagarna behövs?
– Jag kan bara utgå från mig själv när jag säger att det säkerligen finns tusentals människor i Göteborg och landet runt som söker efter en plats som den vi nu skapar. En plats där man kan samtala och ge uttryck för sina tankar och idéer om hur vi skapar ett bättre samhälle för alla. Tillsammans vill vi visa att en arena, och i förlängningen en värld, med plats för demokratiska samtal om förändring och hållbarhet skapar man själv – just tillsammans.

David Ryffé, som till vardags är forskare och lärare i juridik, sitter i programrådet och diskuterar innehållet i programmet. 

Varför har du engagerat dig?
– Det är en jätteviktig fråga i tiden. Det politiska samtalet har avstannat under corona och människors delaktighet har minskat. Om människor inte väljer att engagera sig eller slå vakt om det fria samtalet som en grund för demokrati, riskerar samhället att polariseras ännu mer. Det är viktigt att människor får mötas och diskutera frågor som berör våra mest grundläggande livsbetingelser, säger David Ryffé.

Varför tycker du att Frihamnsdagarna behövs?
– Till skillnad från Almedalen tror jag Frihamnsdagarna kan nå ut bredare och nå fler röster som annars får väldigt lite utrymme. Jag tror på deltagande demokrati och för att Frihamnsdagarna ska bli en arena som inkluderar så många som möjligt behövs det människor med olika syn på samhället, erfarenhet och kontaktnät som engagerar sig, säger han.