Om Frihamnsdagarna ekonomisk förening

Bli medlem

Vill du engagera dig i Frihamnsdagarna är du också välkommen att bli medlem i Frihamnsdagarna ekonomisk förening. Föreningen är öppen för anställda, uppdragstagare eller volontärer. Ansökan skickas till info@frihamnsdagarna.se. Det är Frihamnsdagarnas styrelse som hanterar nya medlemsansökningar.

Medlemsinsatsen är 250 kronor och det utgår ingen årsavgift utöver det.

Styrelse

Daniel Levin, ordförande

Maria Källsson, vice ordförande

Camilla Tjernberg, ledamot och sekreterare

Ali Tabrizi, ledamot och kassör

David Björneloo, ledamot

Charlie Arby, ledamot

Roberto Fortes da Cruz, ledamot

Valberedning

Caglar Önal, ordförande

Victoria Tötterström

Dokument

Föreningens stadgar

Årsredovisning första verksamhetsåret 2022

Revisor

Auktoriserad revisor från och med 2023 är Jonas Jonasson från Trevi Revision AB.