Om Frihamnsdagarna

Sveriges nya arena för fria samtal

Bara genom att samtala kan vi bättre förstå varandra och bygga en ljusare framtid tillsammans. Därför behövs Frihamnsdagarna. En demokratisk mötesplats som är öppen för allmänheten att besöka. En plats där olika perspektiv får mötas och där röster får höras. När människor möts uppstår idéer som kan leda till verklig förändring.

Frihamnsdagarna är ett årligen återkommande arrangemang som drivs utan vinstsyfte. Eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten. Festivalen anordnas av den samhällsnyttiga partipolitiskt och religiöst obundna föreningen Frihamnsdagarna. Många av de medlemmar och volontärer som skapar evenemanget arbetar frivilligt och ideellt.

Idén om Frihamnsdagarna föddes våren 2021 och första genomförandet ägde rum i september samma år. Då deltog 400 talare och flera tusen människor besökte Frihamnen och ännu fler följde det streamade programmet. 2022 deltog flera av landets partiledare och evenemanget växte från två till tre dagar. Totalt besöktes Bananpiren i Göteborg av 13 000 människor och antalet talare som medverkade på scenerna närmare fördubblades från första året.

2023 får Frihamnsdagarna temat framtid. Arenakonceptet utvecklas och programmet tematiseras i högre utsträckning. Fler än 1000 talare väntas vara representerade i samtalen och målsättningen är att nå 25 000 besökare.

Frihamnsdagarna har sedan första dagen visat på kraften som uppstår när människor från olika branscher, med olika bakgrund och med olika perspektiv möts i fria samtal.

Idén om Frihamnsdagarna presenterades första gången i en debattartikel:
Fler röster behöver bli hörda – nu satsar vi på ett Almedalen i Göteborg