Om Frihamnsdagarna

Sveriges nya arena för fria samtal

Bara genom att samtala kan vi bättre förstå varandra och bygga en ljusare framtid tillsammans. Därför behövs Frihamnsdagarna. En demokratisk mötesplats som är öppen för allmänheten att besöka. En plats där olika perspektiv får mötas och där röster får höras. När människor möts uppstår idéer som kan leda till verklig förändring.

Frihamnsdagarna anordnas av Frihamnsdagarna Ekonomisk Förening och Village Impact Fund – två samhällsnyttiga föreningar som är partipolitiskt och religiöst obundna.

Frihamnsdagarna är ett årligen återkommande arrangemang som drivs utan vinstsyfte. Eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten. Många av de medlemmar och volontärer som skapar evenemanget arbetar frivilligt och ideellt. 

Idén om Frihamnsdagarna föddes våren 2021 och första genomförandet ägde rum i september samma år. Då deltog 400 talare och flera tusen människor besökte Frihamnen och ännu fler följde det streamade programmet. Inför 2022 bjuds alla partiledare in och evenemanget blir större. Från två till tre dagar. Frihamnsdagarna gör också en projektsatsning för att nå unga och förstagångsväljare.

Läs mer i debattartikeln som startade allt:
Fler röster behöver bli hörda – nu satsar vi på ett Almedalen i Göteborg

Ali Tabrizi och David Björneloo vid hållplatsen Frihamnen.
Ali Tabrizi och David Björneloo, initiativtagare till Frihamnsdagarna.

Länk till högupplösta pressbilder på
Ali Tabrizi och David Björneloo