Öppet brev

15 mars • 2023

Den senaste tiden har frågor och åsikter uppstått om Frihamnsdagarna som demokratisk mötesplats. Ett initiativ som vi partnerorganisationer ställt oss bakom.

Sverige har under många år haft Almedalsveckan som den stora och självklara demokratiska mötesplatsen för människor som vill prata om samhällsutvecklingen. Det har inte funnits en liknande västsvensk mötesplats tidigare, som är gratis och tillgänglig för allmänheten. 

När initiativtagarna till det som kom att bli Frihamnsdagarna kontaktade Göteborgs Stad visade det sig att Förvaltningen för demokrati och medborgarservice hade identifierat behovet av nya former för demokratiska mötesplatser. Med inspiration från Järvaveckan och genom dialoger med unga göteborgare var det första fröet till Frihamnsdagarna sått.

En stor del av möjliggörandet kommer från Frihamnsdagarnas partners som återfinns inom akademin, offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. Bland de medverkande organisationerna finns ännu fler – företag, samfund, föreningar, branschorganisationer, politiska partier, fackförbund och nätverk.

Huvudarrangör är Frihamnsdagarna ekonomisk förening, som är en samhällsnyttig, politiskt och religiöst obunden förening utan vinstsyfte. De offentliga och privata medel som möjliggör Frihamnsdagarna går till att utveckla mötesplatsen och syftar till att åstadkomma ännu bättre evenemang. 

Utöver själva evenemanget bidrar föreningen Frihamnsdagarna till att hålla igång samtal under resten av året genom olika event i staden, nätverksträffar och dialogmöten i samverkan med partners.

En annan viktig del av möjliggörandet är de människor som engagerat sig. På kort tid har både människor och organisationer valt att sluta upp bakom en gemensam idé. Det finns olika skäl till engagemanget men det finns också ett gemensamt skäl: vi tror helt enkelt att det här initiativet kan göra skillnad.

Frihamnsdagarnas syfte är att stärka demokratin och föra samman människor och organisationer i samtal. På evenemanget pågår seminarier, workshopar och samtal där såväl ungdomar som föreningar och företag deltar. Med 13 000 besökare förra året tror vi att vi är på god väg. Vi vet också att det finns massor kvar att göra!

För att verkligen leva upp till den demokratiska arena som vi vill vara och som vi anser att Göteborg förtjänar, behöver vi bli mer relevanta för fler, nå ut bredare till allmänheten och bland unga. I år är målsättningen 25 000 besökare och ännu fler organisationer representerade i samtalen än tidigare år.

Styrelsen för Frihamnsdagarna ekonomisk förening tillsammans med några av Frihamnsdagarnas partners.