På fredag inleds Sveriges nya arena för fria samtal: Frihamnsdagarna

31 augusti • 2021

På fredag och lördag är det dags för Frihamnsdagarna i Göteborg – Sveriges nya arena för fria samtal. Likt Almedalen håller varje politiskt parti var sitt tal och drygt 100 programpunkter genomförs på fem scener. I startfältet finns allt från ministrar och företagsledare till föreningar och ungdomar. Klimatet, utsatta områden, stadsutveckling och mycket annat finns i programmet.

3-4 september samlas runt 250 organisationer på Bananpiren i Göteborg för den första upplagan av Frihamnsdagarna. Initiativtagare är den samhällsnyttiga föreningen Village Impact Fund som tillsammans med Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Svenskt Näringsliv och ytterligare en rad partners står bakom denna fleråriga satsning.

– Tanken är att stärka demokratin genom att ge samhällsengagerade en möjlighet att mötas och få röster att höras. Vi hoppas att nya samarbeten skapas som kan bidra till att lösa dagens samhällsproblem, säger Ali Tabrizi, en av initiativtagarna.

Öppet för alla

När anmälan till att sätta upp seminarier öppnades i våras blev intresset stort och av dem som anmälde sig i våras fick alla plats. Offentliga aktörer och politiker samt aktörer från näringsliv och föreningsliv har satt upp över 100 programpunkter. Det finns 15 seminarier bara om klimatfrågan, 18 seminarier om social hållbarhet och många seminarier som berör unga – som är en särskilt viktig målgrupp för Frihamnsdagarna. Det kommer även bli uppträdanden av bland annat Andra Generationen, Magnus Rosén och Papa Theo.

Gratis för allmänheten

Frihamnsdagarna är gratis att besöka och öppet för allmänheten, men det finns en begränsning på 600 besökare åt gången enligt gällande restriktioner. Först till kvarn gäller och kösystem tillämpas. Hela programmet på de fem scenerna streamas via Frihamnsdagarnas webb-tv så att det ska gå att följa hemifrån. Hela programmet går att läsa på frihamnsdagarnas webbsida. Där finns också uppdaterad information om antalet besökare för tillfället för att det ska vara lättare att undvika köer.

– Kommunalråd och riksdagsledamöter kommer att hålla i partiernas tal. Det blir ett viktigt inslag och förhoppningsvis blir början på en tradition som saknats i Göteborg, säger David Björneloo, en av initiativtagarna.

Axplock ur programmet:

Inrikesminister Mikael Damberg och polischef Erik Nord medverkar på utescenen i samtal om narkotika och kriminalitet, fredag 3/9 kl 14.

Utbildningsminister Anna Ekström i samtal om vad som krävs för att förändra utsatta områden, lördag 4/9 kl 10.30. På samma tema deltar Volvo Cars Thomas Andersson och Terje Johansson, VD, Förvaltnings AB Framtiden fredag 3/9 kl 09.30.

Sommarpratare Olga Persson från Unizon diskuterar hur pandemin påverkat jämställdheten fredag 3/9 kl 10.15 och ex-minister Annika Strandhäll diskuterar kvinnors roll i politiken samma dag 12.30.

Bostadsfrågan diskuteras av Dina Oetterli, jagvillhabostad.nu fredag 3/9 kl 10.30. En timme senare diskuterar förbundsordförande Marie Linder Hyresgästföreningen och Tapio Salonen, professor i socialt arbete marknadshyror. Samtidigt på en annan scen medverkar statssekreterare Elin Olsson.

Integrationsfrågan diskuteras av bokaktuella debattören och ex-polisen Mustafa Panshiri lördag 4/9 kl 14.10. Integration lyfts också fem minuter senare på en annan scen med landslagsspelare Jamina Robert och sportchef Emil Berggren från Sävehof.

EU-parlamentariker Evin Incir berättar vad EU gör för demokratin i världen lördag 4/9 kl 11.30.

Klimatfrågan tas upp i 15 seminarier. Riksdagsledamot Magnus Jakobsson samtalar om hur flyget ska bli fossilfritt fredag 3/9 kl 10.15. Johan Falk, Exponential Roadmap Initiative fredag 13.30. Vid 16.30 diskuterar Eliina Brinkberg, Nudie Jeans klimatmål för konsumtion. Energiomställningen diskuteras kl 14 av riksdagsledamöterna Anna Johansson, Hans Rothenberg och Rickard Nordin.

Lördag 15.30 pratas yttrandefrihet med Marit Kapla, Svenska Pen. Idrottspolitik med Anders Albertsson RF SISU och fake news med professor Marie Demker fredag 3/9 17.45.


De politiska talen hålls av:

Fredag:
11:10–11:25 Demokraterna, Martin Wannholt, kommunalråd
12:20–12:35 Feministiskt Initiativ, Stina Svensson, gruppledare i kommunfullmäktige

13:35–13:50 Kristdemokraterna, Kalle Bäck, vice gruppledare kommunfullmäktige

14:50–15:05 Miljöpartiet, Leila Ali Elmi, riksdagsledamot

16:05–16:20 Liberalerna, Maria Nilsson, riksdagsledamot


Lördag:
11:20–11:35 Vänsterpartiet, Daniel Bernmar kommunalråd

12:40–12:55 Centerpartiet, Emmyly Bönfors, kommunalråd

13:50–14:05 Sverigedemokraterna, Jörgen Fogelklou, kommunalråd

15:05–15:20 Moderaterna, Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg

16:20–16:35 Socialdemokraterna, Jonas Attenius, kommunalråd i opposition i Göteborgs Stad

Röster från några av Frihamnsdagarnas partners:

– För oss är det självklart att vara del av en mötesplats för samhällsengagerade. Vi är ett bolag som vill bygga och utveckla hållbara stads- och boendemiljöer. Då är engagemanget i samhället en förutsättning för att lyckas och något som alltid varit en drivkraft för oss, säger Michael Berglin, VD på Serneke Group.

– Riksbyggen vill som långsiktig samhällsbyggare vara med och bygga det nya Göteborg kvarter för kvarter med fokus på hållbarhet. Under Frihamnsdagarna kommer vi att särskilt lyfta unga vuxnas svåra situation på arbetsmarknaden. Detta både genom samtal och genom att visa på konkreta satsningar som gör skillnad, till exempel Riksbyggens kommande kvarter i Lindholmshamnen, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad i Göteborg.

– Som Göteborgs största tidning och en nyhetsförmedlare i övriga regionen är vi angelägna om att belysa och beröra de viktiga frågorna i samhället och i debatten. Frihamnsdagarna känns därför som ett relevant forum där kvalitativ journalistik kan främja att förklara skeenden av betydelse för invånarna, säger Josefin Meyer, marknadschef på Göteborgs-Posten.

– Frihamnsdagarna är ett bra tillfälle för oss som samhällsutvecklare att delta i samtal om hur Skanska, tillsammans med politiker och göteborgare, kan bidra för att bygga ett bättre samhälle, säger Lars Henriksson, affärsutvecklingschef på Skanska.

– Vi behöver träffas, lyssna, dela tankar och drömmar, få debattera och därefter samlas kring gemensamma mål. Frihamnsdagarna är ett välkommet och viktigt inslag i utvecklingen av Göteborg, säger Anette Myrheim, kommunikationschef på Göteborg Energi.

– Vi är ett bolag som vill bygga och utveckla hållbara stads- och boendemiljöer. Därför är det självklart att vara en del av en mötesplats för samhällsengagerade, säger Michael Berglin, vd för Serneke Group.

– Vi ska bidra till att göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ökar. Frihamnsdagarna blir en viktig plattform, säger Karim Zendegani, verksamhetschef på Konsument- och medborgarservice, Göteborgs stad.

– Vi måste kunna mötas över traditionella gränser och föra viktiga frågor framåt. Därför engagerar vi på Svenskt näringsliv oss i Frihamnsdagarna, säger Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt näringsliv.

– Vi vill vara med på stadens mötesplats för att diskutera alla individers rätt till arbete och studier, säger Eva Magnusson, förbundschef Finsam, Göteborg.

– En hållbar omställning kan vi bara uppnå tillsammans. Vi ser fram emot många spännande möten och samtal under Frihamnsdagarna, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

Ladda hem pressbilder (.zip)