Partiledare för M, L, C, Fi och D först ut som talare på Frihamnsdagarna 2022

31 januari • 2022

Valåret 2022 utökas Frihamnsdagarna från två till tre dagar. Anmälan till seminarieprogrammet öppnar imorgon den 1 februari. Partiledare för riksdagspartierna är inbjudna att hålla tal. Moderaternas Ulf Kristersson, Liberalernas Nyamko Sabuni och Centerpartiets Annie Lööf är några av talarna.  

Även ledarna för partierna i Göteborgs kommunfullmäktige är inbjudna att hålla tal. Teysir Subhi, partiledare för Feministiskt Initiativ, och Martin Wannholt, partiledare för Demokraterna, har bekräftat medverkan.

Frihamnsdagarnas program består liksom förra året av seminarier, workshopar och politiska tal. Målet med Frihamnsdagarna är att stärka demokratin och åstadkomma ökad hållbarhet och samhällsförändring genom att skapa möjlighet till samtal. Arrangemanget har fri entré och streamas.

– Frihamnsdagarna liknar Almedalen och Järvaveckan till formen. Det har saknats en mötesplats för människor att mötas runt samhällsfrågor i Västsverige. Vi upplever ett stort intresse och har därför utökat från två till tre dagar 2022, säger David Björneloo, initiativtagare och verksamhetsledare på Frihamnsdagarna.

Nytt för i år är att varje parti i riksdagen och kommunfullmäktige i Göteborg får längre talartid. Tiden fördelas mellan en lokal representant som inleder och därefter presenterar partiledaren. Därmed ges besökare och tittare möjlighet att få både lokala och nationella perspektiv från partierna ett par veckor innan valdagen. Alla partier kommer att medverka med egna tält och där kunna samtala med besökare.

Snabbast med att anmäla sig för att hålla tal var partiledarna för Liberalerna, Feministiskt Initiativ, Demokraterna, Moderaterna och Centerpartiet men eftersom det är valår förväntas alla partiledare delta.

– Frihamnsdagarna är Sveriges nya arena för fria samtal. Vi vill skapa en upplevelse för besökarna och underlätta för samhällsintresserade att mötas och samtala med såväl stora som små aktörer. Vi som arrangörer skapar mötesplatsen och sen är det upp till alla som vill delta att anmäla sig och bidra med innehållet. Den 1 februari öppnar vi anmälan till årets Frihamnsdagar, säger Martina Jeansson som är projektledare för Frihamnsdagarna.