Internationella kvinnoförbundet för Fred och Frihet Göteborgskretsen

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en feministisk fredsorganisation vars syfte är att sammanföra personer som enas i sin beslutsamhet att studera, informera om och avskaffa de grundläggande orsakerna till väpnade konflikter och legitimeringen av krig. Fokus ligger på konfliktförebyggande arbete, FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet samt nedrustning genom politisk påverkan och opinionsbildning på lokal, nationell och internationell nivå. IKFF driver ICAN, som tilldelades Nobels fredspris 2017, i Sverige.

IKFF är den svenska sektionen av Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) som finns i runt 50 länder och huvudkontor i Genève och New York. IKFF Sverige samarbetar med våra systersektioner i den afrikanska regionen och Colombia.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet medverkar som utställare på Frihamnsdagarna med stöd från IOFF, Göteborgs Stad Idrotts- och föreningsförvaltningen.