Ibn Rushd

Studieförbundet Ibn Rushd Västra Sverige bedriver folkbildning med medlemsorganisationer. I en monter så har vi både möjlighet att presentera folkbildningen, dess syften, Ibn Rushd särart och våra medlemsorganisationer. Vi har också möjlighet att bjuda in till politikersamtal för att diskutera viktiga frågor för den svenskmuslimska minoritetet, såsom islamofobi, delaktighet och politik.

Under året har vi bedrivit ett projekt som heter Haffla demokrati, ett demokrati projekt som riktar sig mot ungdomar, vars resultat i form av filmer och dikter kommer visas på Frihamnsdagarna.