Trygghetssamordningen Socialförvaltning Nordost

Trygghetssamordningen i socialförvaltningen Nordost presenterar sitt arbete med våldsprevention. En långsiktig satsning för att få fler medarbetare, samverkansparter och invånare att arbeta tillsammans för att få stopp på våldet i vårt område. Trygghetssamordningen ansvarar också för Trygg i arbete, Våld i nära relationer, samverkan med civilsamhälle, Hedersrelaterat våld och förtryck, mot våldsbejakande extrimism och för demokrati, rättigheter och delaktighet.