Azalea BK och Bamse-akademin

Föreningen visar upp sin verksamhet genom posters och bildspel samt har representanter på plats för att möta och samtala med intresserade personer.

Azalea BK medverkar som utställare på Frihamnsdagarna med stöd från IOFF, Göteborgs Stad Idrotts- och föreningsförvaltningen.