Världskulturmuseet

Demokrati finns inte – vi gör den!

Världskulturmuseet är på plats med en pop-up utställning som startpunkt för samtal om var demokratin är på väg i världen och här i Sverige.  Även om många av oss i Sverige tar demokratin förgiven, är det ett styrelseskick som inte finns om vi inte gör det tillsammans.  Vi kan alla bidra till demokratin på olika sätt. Från diskussionerna hemma vid matbordet till elevdemokrati, riksdagsval och annat engagemang. Vi bygger demokratin tillsammans.

Världskulturmuseet har en verksamhet som baseras på respekt för människors lika värde och en strävan att stärka människor i att aktivt vara med och forma en global hållbar framtid. Genom att ta upp angelägna ämnen vill vi tillföra en bredd av perspektiv på samhällsutvecklingen. Vi erbjuder rum
för möten, samtal och reflektion.

Vår vision är att göra världen större, mänskligare och mer inkluderande