Idéburen Välfärd

IV – Idéburen Välfärd Ekonomisk Förening är en nationell branschorganisation för idéburna förskolor, skolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt idéburna företag och organisationer inom vård och omsorg.

Verksamheterna är fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i olika företagsformer; föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar – och där den eventuella vinsten inte är målet utan ett medel för fortsatt utveckling.

Mimmi von Troil, general sekreterare är moderator och Füsun Dehiller, senior rådgivare är ansvarig för utställningen.

 

Idéburen Välfärd medverkar som utställare på Frihamnsdagarna med stöd från IOFF, Göteborgs Stad Idrotts- och föreningsförvaltningen.