Skyddsvärnet

Skyddsvärnet i Göteborg är en ideell förening som grundades 1914. Föreningen vilar på humanistisk grund och är religiöst och politiskt obunden. Vi tillhör den idéburna sektorn och återinvesterar vårt överskott direkt i verksamheten. Vårt syfte är att förebygga social utslagning och skapa bättre förutsättningar för människor med psykosociala problem och i olika former av utanförskap.

Skyddsvärnet bedriver bland annat Halvvägshus för kriminalvårdens klienter, lägenhetsavdelning med olika former av stöd och habilitering i cirka 60 lägenheter, skyddat boende för utsatta kvinnor, uppsökande fältarbete för ungdomar, ungdomscenter som stöttar och vägleder utsatta ungdomar och en skyddsbuss som arbetar trygghetsskapande på stan under helgnätter. Vi har också en unik krismottagning med psykologvolontärer som erbjuder gratis samtalsstöd till våra klienter och besökare samt en socialmedicinsk mottagning med psykolog, psykiater och sjuksköterska.

Skyddsvärnet engagerade sig tidigt när kriget bröt ut för att hjälpa de ukrainska familjer som flyr till Sverige. Utöver Jobbstart Ukraina bedriver vi bland annat ett boende för ukrainska flyktingar tillsammans med Göteborgs Stad.