Vårdförbundet

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intresse. Vi är 114 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor som arbetar för en personcentrerad nära vård och ett hållbart yrkesliv. Tillsammans utvecklar vi villkor, yrke och vård.