Swedac: Uppdrag tillit

Grunden för ett fungerande samhälle är att man kan känna tillit. Swedacs uppdrag är att trygga den tilliten genom att kvalitetskrav och normer omsätts i verklighet. Du kan lita på att vattnet från kranen är rent, att hissen blir kontrollerad och att du får den mängd bensin du betalar för. Allt detta ryms inom myndigheten Swedacs uppdrag.

Träffa medarbetare från Swedac och hör mer om myndigheten!