STADEN VI VILL HA

Staden Vi Vill Ha är en ideell organisation, av och för invånare, som arbetar för att väcka en vilja och drivkraft att utveckla demokratin. Utgångspunkt är att samhällen är processer där vi alla är deltagare. Om samhället ska utvecklas och bli hållbart krävs att vi aktivt deltar och tar civilt ansvar.

Digitaliseringens utveckling med 3D visualiseringar och Big Data möjliggör nu bättre konsekvensanalyser, helhetssyn och samverkan samt utvidgade möjligheter att tillvarata inte minst medborgarnas åsikter.

Göteborgs innovationsplattform skriver i sin slutrapport i februari i år att tiden nu sannolikt är mogen för en Social Science park.

Förslag till en sådan lämnades år 2012 till Göteborgs 400 årsjubileum och har under åren utvecklats till ”Holistic Association Social Science Park” (HASSP).
Avsikten är att det ska bli ett  nytt verktyg inom samhällsplaneringen, som genom att angripa problem och missförhållanden på nya sätt leder till en samverkan och medborgaranda som krävs för hållbar samhällsutveckling.

Vi vill nu genom utställningen ställa frågorna:
”Varför HASSP?” samt ”När, Var, Hur, Vad, Vilka?
Dessutom ge förslag på svar som:
Dess funktioner eftersöks idag som problemlösare och
HASSP får Frihamnsdagarna att bli en kontinuerlig process.

Vi anser också att HASSP-modellen bör ingå i Prototyp Göteborg – staden som utställning.

 

Staden vi vill ha medverkar som utställare på Frihamnsdagarna med stöd från IOFF, Göteborgs Stad Idrotts- och föreningsförvaltningen.