Räddningsmissionen

Vi drömmer om en stad där ingen lämnas utanför

Vi vill bidra till att skapa en stad som håller ihop och där ingen människa lämnas utanför. För att bekämpa social utsatthet jobbar vi med både akuta, långsiktiga och förebyggande insatser. Utsatthetens ansikte skiftar vilket gör att även Räddningsmissionen alltid förändras. Men något vi alltid står fast vid är vår vision att varje människa har rätt till ett värdigt liv.

Räddningsmissionen är en ideell förening som bedriver socialt arbete på kristen grund. Ytterst sett leds vår förening av våra huvudmän som består av 32 kristna församlingar i Göteborg med omnejd. För att skapa detta medmänskligare samhälle behöver vi vara många som krokar arm. Därför vill vi i allt vi gör samverka med privatpersoner, offentliga myndigheter, företag, stiftelser, kyrkor och civilsamhälle. Var med oss!

Vi är verksamma inom många olika typer av fält: socialt arbete för människor i utsatthet, verksamhet för barn med frihetsberövade föräldrar, MatRätt (butiker som säljer matsvinn till personer i ekonomisk fattigdom), grundskola, upphandlad vård och omsorg.

På Frihamnsdagarna berättar vi om Solrosen som ger stöd till barn och unga som har eller har haft en frihetsberövad familjemedlem. Ca 30 000 barn i Sverige har en förälder i fängelse eller frivård och då är barn med en häktad förälder inte inräknad.

Solrosen arbetar nationellt och vill, utöver det direkta stödet, verka för att barn till frihetsberövade och deras familjer får ett utökat och likriktat stöd oavsett var i landet man bor. Stödet ges via våra Solrosverksamheter i Göteborg och Borås samt via de verksamheter som arbetar enligt ”Solrosmodellen” i Umeå, Skellefteå och Jönköping.

Räddningsmissionen driver även frågan om barns rätt till likvärdig utbildning. Som barnrättsorganisation vill Räddningsmissionen mobilisera för förändring som leder till att fler barn får en framtid med utbildning och goda förutsättningar att utveckla kunskaper och kompetenser oavsett social bakgrund. Räddningsmissionen driver en grundskola för årskurs 7-9, Communityskolan i Tynnered. Under Frihamnsdagarna arrangerar vi ett seminarium med titeln ”Hur vänder vi skolor i Göteborgs utsatta områden?”

Räddningsmissionen medverkar som utställare på Frihamnsdagarna med stöd från IOFF, Göteborgs Stad Idrotts- och föreningsförvaltningen.