Företagarna

Företagarna är Sveriges största intresseorganisation för små och medelstora företag och representerar ca 70.000 företag.
Organisationen verkar lokalt, regionalt och på riksnivå med sitt politiska påverkansarbete. Och har ca 250 lokalföreningar. Dvs en i nästan var svensk kommunen.

4 av 5 jobb skapas i små och medelstora företag och dessa företag bidrar med den största delen av de kommunala skatteintäkterna.

Organisationen syftar till att stötta främst de mindre företagen då ca 75% av Sveriges företagare är soloföretagare och ca 95% har färre än 50 anställda.

Vi erbjuder medlemmarna juridisk rådgivning, kunskap, nätverk, politisk påverkan genom medlemskapet i Företagarna.

Kom och prata med oss på Frihamnsdagarna!