Brottsofferjouren Storgöteborg

Känner du till dina rättigheter när du utsätts för brott?
Kom och besök oss så berättar vi!
Brottsofferjouren Storgöteborg är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga (anhöriga till brottsoffer, vittnen och gärningspersoner). Du kan vara anonym i kontakten med oss, stödet är kostnadsfritt, vi har tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs.

Vår vision för samhällets brottsofferstöd är att alla som utsätts för brott ska få ett likvärdigt stöd när det gäller att hantera:
• rättsprocessens alla delar, inklusive polisutredning, skydds- och skadeståndsfrågor samt försäkringsfrågor,
• psykiska, fysiska, sociala och existentiella konsekvenser av brott