Mitt Livs Val

Mitt Livs Val insamlingsstiftelse grundades i slutet av 2015 med visionen att arbeta för ett inkluderande samhälle där ungdomar har förutsättningar att påverka sin framtid.

Vi bedriver program inom utbildning, studier och jobb för unga mellan 16–23 år som är nya i Sverige. Vi vill att fler nyanlända ungdomar ska göra övergången från gymnasiet till universitet och högskola. Genom vår programverksamhet erbjuder vi ungdomar ett helhetskoncept med kunskapshöjning och stöd inom både utbildning och arbetsmarknad där de får möta och utbyta erfarenheter med högskolestudenter och yrkesverksamma.

Tillsammans arbetar vi för att sänka tröskeln till högre utbildning och på sikt arbetsmarknaden.