Föräldraföreningen mot Narkotika VGR

Du är inte ensam.

Vi är en ganska nystartad ideell förening som heter Föräldraföreningen mot Narkotika, Västra Götalandsregionen. Vi bygger vår verksamhet på att hjälpa varandra genom att träffas i självhjälpsgrupper samt erbjuda rådgivning utan kostnad. (förutom medlemsavgiften på 200 kr/år)

Att vara anhörig till någon som har missbruksproblem är en tuff utmaning och en stor sorg. Det är tyvärr också ett stort stigma och många känner skam och skuld. Vi vill gärna berätta för andra att vi finns om någon behöver oss, ingen ska behöva kämpa ensam med detta.

Vi värnar om vår integritet och respekterar varandra. Det vi talar om på våra möten stannar där och förs inte vidare.

Vi har även utbildade rådgivare som kan erbjuda enskilda samtal.

Vår ambition är också att ibland bjuda in föreläsare som kan berätta mer ingående om sina respektive verksamhetsområden. Det kan till exempel handla om behandlingshem, drogterapi, socialtjänstlagen, olika former av drogmissbruk, narkotikapolitik, motiverande samtal mm.

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss för mer information: info@fmnvgr.se