Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället

Västra Götalandsregionen (VGR) och drygt 110 organisationer samverkar enligt överenskommelsen med det civila samhället inom verksamhetsområdena regional utveckling, inköps- och upphandlingsfrågor och hälso- och sjukvård.

Överenskommelsen togs fram 2014 som en viktig drivkraft för både demokrati och välfärd. Överenskommelsen hanteras av Regionstyrelsen genom Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet. Det konkreta arbetet leds av Överenskommelsegruppen (RÖS) – en grupp som består av fem politiker från beredningen om social hållbarhet och fem valda representanter från det civila samhället.

Överenskommelsen utgår från en nationell överenskommelse som tecknades 2008 mellan regeringen, Sveriges kommuner och regioner och idéburna organisationer. 2014 tog regionfullmäktige beslut om en regional Överenskommelse med det civila samhället. Syftet var att stärka samverkan mellan parterna. Överenskommelsearbetet leds av en arbetsgrupp med fem politiker  inom Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet och fem representanter utsedda av det civila samhällets organisationer.

”Vi behöver varandra för att kunna klara de stora utmaningar som vi har inom välfärden. I grunden handlar det om övertygelsen att parterna genom en högre grad av samverkan kan skapa en mycket bättre plats att leva på – ett bättre Västra Götaland.” Säger Anna-Lena Holberg.

Läs mer om överenskommelsen här: https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/social-hallbarhet/overenskommelsen-med-det-civila-samhallet/
Här kan du hitta webbutbildningen: https://larportalen.vgregion.se/course/view.php?id=2347