Finsam Göteborg

Välkommen till Finsam Göteborg – vi ägs och styrs av medlemsparterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs stad.

På Finsam Göteborg hjälps vi åt för att skapa förutsättningar för Göteborgs invånare att åtnjuta sina rättigheter till utbildning, arbete, hälsa och ett självständigt liv genom att arbeta tillsammans i gemensamma insatser. När våra insatser samordnas kan vi göra mer för dem som behöver stöd från två eller flera av oss – samtidigt.

Insatserna som vi tillsammans finansierar och projekten som vi driver utgår alltid från göteborgarnas behov och arbetet utförs tillsammans med våra medlemsparter.

Du som är politiker eller chef hos våra medlemsparter kan använda oss som en utvecklingsarena och ta möjligheten att förverkliga en idé med förbundet. Du som arbetar hos våra medlemsparter och möter personer som på grund av komplexa behov behöver samordnat stöd på sin väg mot arbete eller studier kan ta hjälp från våra insatser.