Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Vi på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har bestämt oss – vi ska vara ett hållbart bolag!                        

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har sedan flera år lagt stor vikt vid att skapa goda förutsättningar för barn och unga i vår region. Vi vill att alla barn ska lyckas i livet och ha jämlika uppväxtvillkor. För oss är förebyggande och främjande insatser viktigt för att skapa ett hållbart samhälle. Inom så väl miljömässig, ekonomisk och socialhållbarhet. Alla våra satsningar är specifikt utvalda samarbeten som är långsiktiga och anpassade efter lokala förutsättningar.

Varmt välkommen!