Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR – det ledande samhällsvetarförbundet

Akademikerförbundet SSR är ett fackförbund inom SACO. Vi är partipolitiskt obundna och tvekar inte att ta politisk ställning. Vi driver aktivt frågor som generell välfärd, en inkluderande arbetsmarknad, öppen och tillgänglig högre utbildning och forskning, trygga socialförsäkringar och anställningar och våra medlemmars möjligheter till professionell yrkesutövning.

Vi lyfter under evenemanget kampanjen: #10000fler
Det behövs mer än hårdare tag och längre straff för att fixa brottsligheten. Det är hög tid för en rejäl kraftsamling för framtiden – det behövs mer resurser och långsiktigt arbete för att komma till rätta med problemen- Det behövs #10000fler förebyggare inom välfärden!