jagvillhabostad.nu

jagvillhabostad.nu är en ideell ungdomsorganisation som kämpar för ungas rätt till en trygg bostad. Vi jobbar aktivt med att göra något åt bostadskrisen, bland annat genom att driva våra frågor mot politiker, bostadsföretag och andra aktörer inom branschen. Vi driver även våra egna bostadsprojekt och tar aktivt fram aktuellt informationsmaterial för att sprida medvetenhet om bostadskrisen.