NCC

Möt Göteborg Stads nya organisation för stadsutveckling

Under vår programpunkt ”Möt Göteborg Stads nya organisation för stadsutveckling”, kan du ta del av ett samtal mellan de fyra tillträdande förvaltningsdirektörerna och Gunilla Grahn-Hinnfors på Västsvenska Handelskammaren där de diskuterar hur den nya organisationen tillsammans med näringslivet bidrar till en hållbar utveckling av staden och hur vi tillsammans ett bra samarbetsklimat för att möta Göteborgs tillväxt. Ett samtal modererat av Johanna Hult-Rentsch. Fredag 26/8 kl 12:00 – 12:40 på scen Frigga (kajskjul) (observera byte av scen).

Hållbara lösningar och metoder

Utöver vår programpunkt finns vi på plats med monter i paviljong Greta där vi visar praktiska exempel på hur vi jobbar med hållbarhet inom våra olika affärsområden. Du kan bland annat kika på träpulver från Tagene, renat vatten från E02 Centralen och känna på trämaterial som ska bli stomme på Habitat 7.

Barnens Byggskola

På lördag 27 augusti anordnar NCC Barnens Byggskola på den öppna aktivitetsytan – ta med barnen och snickra med oss!

Vi vill träffa och interagera med barn i syfte att ge dem en tidig och lekfull introduktion till konstruktion och teknik. Därför har NCC ett koncept – Barnens Byggskola, som vi organiserar vid olika tidpunkter och platser, för barn mellan åtta och tolv år. Barnens byggskola är ett smakprov på vår byggvärld. Vi vill väcka barns intresse för bygg. Samtidigt vill vi verka för ett socialt hållbart samhälle där alla barn har samma möjligheter oavsett bakgrund, social och ekonomisk ställning. Därför är Barnens Byggskola gratis.