Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är på plats för att prata om existentiell hälsa, papperslöshet och mycket annat av allt det kyrkan gör och står för. Utifrån sin värdegrund om alla människors lika värde vill kyrkan, som en del av civilsamhället,  samverka med andra i möten som bidrar till det goda, öppna samhället.